We Have the SOLUTION…

We Have the SOLUTION…

ساختار سازماني شركت نارگان در راستاي تحقق اهداف عاليه‌ي اين شركت تنظيم و مدون شده است. مطابق سيستم مديريت يكپارچه (IMS) و در راستاي تبعيت شركت نارگان از الزامات و استانداردهاي مديريت كيفيت، اين ساختار و ارتباطات سازماني آن به عنوان يك مدرك قابل ويرايش در زمان‌هاي مورد نياز و متناسب با نيازهاي شركت نارگان تغيير كرده و به روز مي‌شود. هم اكنون بيشتر اختيارات و وظايف سازماني هيئت مديره به ”كميته راهبردي“ (EXCO) منتقل و تفويض شده است كه اعضاي آن شخصيت‌هاي حقيقي هيئت مديره هستند. تصوير زير، ساختار سازماني شركت نارگان را دربردارد:

توانمندي‌هاي فني و مديريتي

 

توانمندي‌هاي فني و مديريتي شركت نارگان در دو گروه مشروح زير دسته‌بندي و ارائه شده است:

 

نيروي انساني و مهارت‌هاي سازماني

 

شركت نارگان، يكي از بزرگترين شركت‌هاي مطرح ايراني در حوزه‌ي انرژي كشور به ويژه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي است كه بيش از 300 پروژه كوچك و بزرگ تكميل‌شده و به بهره‌برداري رسيده در كارنامه‌ي 45 ساله‌اي خود دارد. بخشي بزرگي از اين دستاورد، بي‌ترديد به دليل حضور فعال بيش از 800 نيروي انساني متخصص و كارآمد بوده كه در بخش‌هاي مختلف شركت مشغول به كار هستند. جدول و نمودار صفحات بعدي، جزئيات نيروي انساني شركت نارگان (منتهي به نيمه نخست سال 1401) را به تفكيك بخش‌هاي فني و ستادي نشان مي‌دهد: