We Have the SOLUTION…

We Have the SOLUTION…

هسته‌ي اوليه‌ي شركت نارگان، با نام ”شركت مهندسين مشاور برنا“ (سهامي خاص) در مرداد ماه سال 1352 خورشيدي (1973 ميلادي) توسط آقايان جهان فولاد فيروزي فولادي، شاهرخ معاوني، مهران مالك و داعي‌پور شكل گرفت و با شماره 42846 در تهران ثبت گرديد. پس از انقلاب و در بهمن ماه 1359 و به دنبال تدوين ضوابط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت براي فعاليت شركت‌هاي مهندسان مشاور، مجموعه‌ي سهامداران، مديران ارشد و متخصصان فني شركت برنا، ”شركت مهندسين مشاور برنا و همكاران“ (سهامي خاص) را پايه‌ريزي نموده و بنيان نهادند تا ادامه‌دهنده‌ي فعاليت‌هاي شركت برنا با حفظ تخصص، مديريت و تجارب فني آن باشد. اين شركت نوين با شماره 39090 در اداره‌ي ثبت شركت‌ها در تهران ثبت گرديد (08/11/1359) و مطابق آگهي روزنامه‌ي رسمي مورخ 06/12/1359، نخستين اعضاي هيئت مديره آن عبارت بودند از: آقايان جهان فولاد فيروزي فولادي، شاهرخ معاوني، فريدون كيهاني، مسعود خالدي ثابتي و مهدي سقراطي (مدير عامل). دو سال بعد و در شهريور ماه 1361، شركت برنا و همكاران، به ”شركت مهندسين مشاور نارگان“ (سهامي خاص) مبدل گشت و تغيير نام يافت (08/06/1361). نام نارگان، برگرفته از نام‌ ميادين گازي ”نار و كنگان“ در جنوب ايران بوده كه يكي از پروژه‌هاي بزرگ اين شركت در آن زمان شمرده مي‌شد (پروژه‌ي توسعه‌ي ميادين گازي نارگان و كنگان و احداث پالايشگاه گاز كنگان؛ فجرجم كنوني).

شركت مهندسين مشاور نارگان در امتداد عملكرد خود بر اساس ضوابط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، موفق به دريافت گواهينامه‌هاي صلاحيت در زمينه‌ي ارائه‌ي خدمات فني، مهندسي و مديريت در طرح‌هاي صنعتي گرديد. سپس به دنبال گسترش ارائه‌ي خدمات خود كه شامل فعاليت‌هاي ديگر از جمله خدمات نظارت، مديريت ساخت و اجراي پروژه‌هاي آماده بهره‌برداري (Turn Key) نيز مي‌شد، به عنوان يكي از پيمانكاران پيشرو طرح و ساخت كشور (EPC Contractor)، در سال 1378 به ”شركت نارگان“ (سهامي خاص) تغيير نام يافت (15/04/1378). اين شركت، نخستين شركت ايراني است كه از بدو تأسيس، منحصراً به صورت تخصصي در زمينه‌ي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي فعاليت داشته و همچنان فعال است.


شركت نارگان، به عنوان يك شركت مهندس مشاور در آغاز كار و هم اكنون به عنوان يك پيمانكار طرح و ساخت، در راستاي حمايت و حفاظت از حقوق صنفي خود و همكاران مهندسان مشاور ايراني و تبيين آئين اخلاق حرفه‌اي، يكي از اعضاي فعال ”جامعه مهندسان مشاور ايران“ (ISCE) و ”انجمن صنفي شركت‌هاي مهندسي و ساخت“(ECCA-OPI) مي‌باشد. جامعه مهندسان مشاور ايران كه در سال 1352 تأسيس گرديد، نماينده‌ي ايران و يكي از اعضاي ”فدارسيون بين‌المللي مهندسان مشاور“ (FIDIC) بشمار مي‌آيد.


از ديگرسو، شركت نارگان در راستاي نيل به اهداف عالي مدون سازماني خود، ملزم به دريافت گواهينامه‌هاي صلاحيت‌هاي مرتبط (مشاوره، طرح و ساخت، پيمانكاري، ايمني و …)، گواهينامه‌هاي مديريت يكپارچه‌ي كيفيت، ايمني، سلامت (بهداشت شغلي) و محيط زيست و نيز ديگر تأييديه‌‌هاي مربوطه بوده كه ضمن اخذ آنها، در زمان‌هاي مقرر نسبت به استمرار و تمديد اعتبار آنها اقدام مي‌نمايد.


Fajr-e Jam Gas Refinery (Kangan)

125 MMNCMD Fajr-e Jam (Kangan) Gas Refinery

The Largest Gas Treatment Factilities In Iran