We Have the SOLUTION…

We Have the SOLUTION…

شركت نارگان به دليل ماهيت كاري خود با شركت بين‌المللي بسياري در ارتباط بوده، و داراي سوابق كاري و تجارب ارزشمندي در زمينه‌ي همكاري و مشاركت‌هاي بين المللي جهت اجراي طرح‌هاي صنعتي كشور است. گستره‌‌ي همكاري‌ها، گسترده بوده و از خدمات مشاوره و مطالعات امكان‌سنجي (FS) تا اجراي پروژه‌هاي عظيم طرح و ساخت (EPC) را دربر مي‌گيرد. فهرست زير به برخي از شركت‌هاي بين‌المللي (دارندگان تكنولوژي، صاحبان ليسانس، مهندسان مشاور و شركت‌هاي بزرگ) اشاره مي‌نمايد كه شركت نارگان طي سال‌هاي فعاليت خود از همكاري و مشاركت آنها در اجراي طرح‌هاي مختلف صنعتي كشور بهره برده است.

 

Axens, IFP Group Technologies

In Crude Oil Refinery and Petrochemical Projects (as Technology Provider/ Licensor)

Basell Polyolefins (Currently Lyondellbasell)

In Petrochemical Projects (as Technology Provider/ Licensor)

BP

In Petrochemical Projects (as Technology Provider/ Licensor)

Chiyoda Corporation

In Crude Oil Refinery Projects (as Engineer Consultant)

Didier Engineering

In Petrochemical Projects (as Engineer Consultant)

Eurotecnica

In Petrochemical Projects (as Engineer Consultant)

Foster Wheeler

In Oil/ Gas Field Development Projects (as Engineer Consultant)

Haldor Topsøe

In Petrochemical Projects (as Technology Provider/ Licensor)

Iran Pan-American Oil Co. (IPAC; Iran & USA JV)

In Crude Oil Refinery Projects (as Engineer Consultant)

John Brown Deutsche Engineering

In Crude Oil Refinery, Gas Treatment Facilities and Petrochemical Projects (as Engineer Consultant)

KBC Process Technology

In Crude Oil Refinery Projects (as Technology Provider and Engineer Consultant)

Kinetics Technology (KT; formerly Technip KTI)

In Crude Oil Refinery Projects (as Technology Provider and Engineer Consultant)

 

 

Klöckner Stadler Hurter (KSH)

In Chemical Products Projects (as Engineer Consultant)

Linde Group

In Gas Industries and Petrochemical Projects (as Technology Provider and Engineer Consultant)

Lurgi (Currently Air Liquide)

In Gas Industries and Petrochemical Projects (as Technology Provider and Engineer Consultant)

Nexant

In Crude Oil Refinery, Gas Treatment Facilities and Petrochemical Projects (as Engineer Consultant)

Prosernat, IFP Group Technologies

In Crude Oil Refinery and Gas Treatment Facilities Projects (as Technology Provider/ Licensor)

Rollechim Impianti

In Petrochemical Projects (as Engineer Consultant)

Snamprogetti (eni)

In Crude Oil Refinery Projects (as Engineer Consultant)

Société Irano-Italienne des Pétroles (SIRIP; Iran & Italy JV)

In Field Development Projects (as Engineer Consultant)

Société Française de Pétroles d’Iran (SOFIRAN; Iran & France JV)

In Field Development Projects (as Engineer Consultant)

Stamicarbon

In Petrochemical [Fertiliser] Projects (as Technology Provider and Engineer Consultant)

Technip (Benelux, France, Italy, Germany, etc.)

In Petrochemical & LNG Projects (as Technology Provider and Engineer Consultant)

Tecnimont

In Gas Treatment Facilities and Petrochemical Projects (as Engineer Consultant and EPC Contractor)

The Shawinigan Engineering

In Power Plant and Electrical Transmission Projects (as Engineer Consultant)

Total

In Field Development and Gas Treatment Facilities Projects (as Engineer Consultant)

Towlid Rowghan Refining Co. (Iran & USA JV)

In Crude Oil Refinery Projects (as Engineer Consultant)

Uhde (Currently ThyssenKrupp Industrial Solution)

In Gas Treatment Facilities and Petrochemical Projects (as Technology Provider and Engineer Consultant)

Versalis (eni; Formerly Polimeri Europa)

In Petrochemical & Polymers Projects (as Technology Provider/ Licensor)

 

 

عضويت در مجامع/ انجمن‌هاي صنفي و مؤسسات تجاري و صنعتي

 

شركت نارگان – همچون ديگر شركت‌هاي مهندسين مشاور يا پيمانكاران طرح و ساخت – با عضويت در مجامع، انجمن و مؤسسات تجاري و صنعتي، ضمن حفاظت از حقوق مدني شركت، پيشبرد اهداف حرفه‌ايي خود را نيز مدنظر دارد. شركت نارگان هم اكنون عضؤ مجامع، انجمن و مؤسسات تجاري و صنعتي زير مي‌باشد. عضويتي كه هر ساله با پرداخت آبونمان ساليانه، تمديد مي‌شود:

 

جامعه مهندسان مشاور ايران

ISCE

www.irsce.org

انجمن صنفي شركت‌هاي مهندسي و ساخت

ECCA-OPI

www.ecca-opi.ir

سازمان مديريت صنعتي

IMI

www.imi.ir

انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي خدمات انرژي

ESCO

www.escoiran.ir

انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران

ICCA

www.iccair.com

انجمن حرفه‌اي HSE كارآفرينان و پيمانكاران صنعت نفت

HSEOIC

www.hseoic.com

شركت اس‌جي‌اس ايران

SGS Iran

www.sgs.com

انجمن مديريت كيفيت ايران

Iran QMS

www.iranqms.com

انجمن‌هاي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي صنعتي/ فني ايران