We Have the SOLUTION…

We Have the SOLUTION…

گواهينامه مديريت كيفيت و مديريت ايمني، سلامت (بهداشت شغلي) و محيط‌زيست (ISO) از مراجع ذيصلاح بين‌المللي

 

شركت نارگان با استقرار سيستم‌هاي مديريت كيفيت و مديريت ايمني، بهداشت و محيط‌زيست مبتني بر ساختار ايزو (ISO) و بهبود مستمر فعاليت حرفه‌ايي و اهداف كاري خود بر مبناي اين ساختار، موفق به دريافت و حفظ گواهينامه‌هاي زير شده است:

اولين ويرايش دريافت شده

ويرايش معتبر كنوني

تاريخ دريافت و صدور گواهينامه

شرح گواهينامه

ISO 9001 : 2000

ISO 9001 : 2015

July 2004 (tir 1383)

ISO 9001

1.

ISO/TS  29001 : 2010

ISO/TS  29001 : 2010

June 2013 (khordad 1392)

ISO/TS  29001

2.

ISO 14001 : 2004

ISO 14001 : 2015

October 2008 (Mehr 1387)

ISO 14001

3.

OHSAS 18001 : 2007

ISO 45001 : 2018

September 2008 (mehr 1387)

OHSAS 18001/

4.

 

 

 

(®) ISO 45001

 

هم اكنون، مرجع صادركننده، و به تبع آن تمديدكننده‌يِ گواهينامه‌هاي مزبور شركت سوئيسي اس‌جي‌اس (SGS S.A.) مي‌باشد (Société générale de surveillance). گواهينامه‌هاي اوليه‌ي شركت نارگان در سال 1383 (2004 ميلادي) توسط شركت نروژي دي‌اِن‌وي (DNV GL; Det Norske Veritas) صادر و تمديد گرديده بود.